eSocialWork

sociaal gaat digitaalHome / over ons

over ons


over ons

Missie en visie

 • eSocialwork doet aan kennisverwerving, kennisvertaling en kennisverspreiding over het gebruik van internet in het sociaal werk. eSocialWork wil op dit vlak gangmaker zijn in toegepast onderzoek. Hiertoe wil zij fungeren als kennispoort over dit thema en op deze manier ondersteuning bieden aan het werkveld (organisaties en beleidsmakers).
 • eSocialWork doet aan onderzoek en stelt de kennis die via onderzoek ontwikkeld werd ten dienste van het werkveld. Dit gebeurt vanuit de competenties van de KHLim via vorming en dienstverlening.
 • eSocialWork onderzoekt het effect van internet op de samenleving en maakt hiervan een vertaling naar het sociaal werk om er zo voor te zorgen dat een digitaliserende maatschappij geen negatieve gevolgen kan hebben voor zijn cliënten.
 • eSocialWork is er van overtuigd dat sociaal werkers een opdracht hebben bij het begeleiden van het internetgebruik door hun cliënten, temeer omdat eSocialWork internettoegang als (burger)recht voor iedereen beschouwt (internetopvoeding).
 • eSocialWork ziet potentieel in internettoepassingen als ondersteuningstrategie bij cliënten uit het sociaal werk (onlinehulpverlening). Deze toepassingen hebben de potentie de levenskwaliteit te verbeteren.
 • eSocialWork ervaart internet als hulpmiddel tot inclusie voor kansengroepen en mensen met functiebeperkingen.
 • eSocialWork wil als kwaliteitsvol kenniscentrum een plaats verwerven ondermeer via het aanbieden van vorming en dienstverlening en het opbouwen van netwerken. Via kwaliteitsvolle publicaties wil het nieuwe kennis over internet in het sociaal werk ten dienste stellen van zowel doelgroepen, organisaties als beleidsmakers.

Doelstellingen

eSocialWork realiseert haar visie via de volgende strategische doelen:

 • eSocialWork doet aan onderzoek en neemt deel aan projecten. Hiervoor wordt samengewerkt met de verschillende expertisecellen binnen de KHLim en met externe partners.
 • eSocialWork neemt initiatieven op het vlak van dienstverlening aan het werkveld
 • eSocialWork organiseert vorming ten behoeve van het sociaal werk en van externen
 • eSocialWork realiseert kwaliteitsvolle output
 • eSocialWork deelt zijn kennis en expertise via sociale netwerken
 • eSocialWork draagt via het onderzoek bij aan de afstemming van het KHLim-onderwijs op het beroepenveld via vertaling van onderzoeksresultaten naar het beroepenveld en via studenten die in het beroepenveld terecht komen.
 • eSocialWork werkt binnen de globale visie inzake onderzoek en dienstverlening van de KHLim.

Het onderzoek, de dienstverlening en het onderwijs dat gebeurt vanuit eSocialWork richt zich op de aanwezigheid van ICT en internet binnen verschillende ondersteuningslagen waar een hulpverlener actief kan zijn (van thuissituaties tot gespecialiseerde hulpverlening). eSocialWork wil ondersteuners aanmoedigen en competent maken om: enerzijds het internet als instrument binnen begeleiding te gebruiken én anderzijds het ICT- en internetgebruik van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden. eSocialwork doet aan kennisverwerving, kennisvertaling en kennisverspreiding en is als kennispoort gericht op de competentievergroting van ondersteuners en organisaties en zorgt er zo voor dat kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen meer kansen krijgen op het vlak van ict- en internetgebruik als hefboom voor een kwaliteitsvol leven. Momenteel vallen vier thema’s te onderscheiden: mediawijsheid en mediaopvoeding, ehealth en onlinehulpverlening, internet- en gameverslaving en het gebruik van games.