eSocialWork

sociaal gaat digitaalhome

Het onderzoek, de dienstverlening en het onderwijs dat gebeurt vanuit eSocialWork richt zich op de aanwezigheid van ICT en internet binnen verschillende ondersteuningslagen waar een hulpverlener actief kan zijn (van thuissituaties tot gespecialiseerde hulpverlening). eSocialWork wil ondersteuners aanmoedigen en competent maken om: enerzijds het internet als instrument binnen begeleiding te gebruiken én anderzijds het ICT- en internetgebruik van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden. eSocialwork doet aan kennisverwerving, kennisvertaling en kennisverspreiding en is als kennispoort gericht op de competentievergroting van ondersteuners en organisaties en zorgt er zo voor dat kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen meer kansen krijgen op het vlak van ict- en internetgebruik als hefboom voor een kwaliteitsvol leven. Het werk van eSocialWork focust zich momenteel op drie thema’s:  mediawijsheid en mediaopvoeding, onlinehulpverlening en internet- en gameverslaving.